Khóa hít lực từ đơn 300LBS

Khả dụng: SKU: PRO-EBL-003

Tương thích cho cửa kiếng, cửa ghỗ, cửa chống cháy, cửa thép

Compare

Mô tả Sản phẩm

– Electromagnetism / lực từ: 300 LBS: (~150 kgs)
– Signal output / tín hiệu ra
– Applicable for glass door, wooden door, fireproof door / Tương thích cho cửa kiếng, cửa ghỗ, cửa chống cháy, cửa thép
– Surface magnet / Mặt tạo từ : 170 L x 39 W x 21 H (mm)
– Strike plate / tấm thép từ : 130 L x 32 W x 11 H (mm)
– Voltage / điện áp : 12/24 VDC
– Gross weight / tổng trọng lượng : 1.4 kg