Khóa hít lực từ đơn 600LBS

Khả dụng: SKU: PRO-EBL-006

Tương thích cho cửa kiếng, cửa ghỗ, cửa chống cháy, cửa thép

Compare

Mô tả Sản phẩm

– Electromagnetism / lực từ: 600 LBS: (~300 kgs)
– Signal output / tín hiệu ra
– Applicable for glass door, wooden door, fireproof door / Tương thích cho cửa kiếng, cửa ghỗ, cửa chống cháy, cửa thép
– Surface magnet / Mặt tạo từ : 250 L x 47 W x 25 H (mm)
– Strike plate / tấm thép từ : 180 L x 38 W x 11 H (mm)
– Voltage / điện áp : 12/24 VDC
– Gross weight / tổng trọng lượng : 2 kg