Khóa ngàm điện

Khả dụng: SKU: STL-001

Phù hợp cho cửa ghỗ, nhôm và cửa kim loại rỗng

Compare

Mô tả Sản phẩm

– Power Supply / Nguồn cấp : DC 12V.
– Fail-safe type (Power to lock) / kiểu cấp nguồn khóa
– Operation Current / dòng tiêu thụ : 360mA
– Suitable for wooden , aluminum and hollow metal doors / phù hợp cho cửa ghỗ, nhôm và cửa kim loại rỗng.
– Weight / trọng lượng : 360g
– Dimension / kích thước:149(L) x 39.5(W) x34mm (D)